EC 1.2.1.12

Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase (phosphorylating)

Reaction

Mechanism

© IUBMB 2004


Return to:
enzymes homepage.
EC 1.2.1.12 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (phosphorylating)